Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar en waarom jouw gegevens opgeslagen worden. Ook lees je welke je rechten je hebt over jouw gegevens. De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om deze regelmatig te raadplegen.

Friso Bouwgroep B.V.

Deze verklaring is opgesteld voor alle websites die vallen onder Friso Bouwgroep B.V. Dit zijn de volgende:

Friso Bouwgroep is de moedermaatschappij van bovenstaande bedrijven en richt zich op het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed en beton- en waterbouw. Op deze websites verzamelen wij gegevens. In deze privacyverklaring lees je wat we met jouw gegevens doen.

Contactgegevens:

Friso Bouwgroep B.V.
W: www.frisobouwgroep.nl
T: 0515 – 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl
Pieter Zeemanstraat 9 | 8606 JG | SNEEK


Contactpersoon AVG: René Lenes 0515 -42 99 99


WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Friso Bouwgroep B.V. Deze zijn de volgende:

 1. Analytics

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren en onze dienstverlening daarop af te stemmen. Dit doen wij door middel van Google Analytics.

Op de sites worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar worden niet door ons gebruikt of naar jou herleidbaar opgeslagen.

ONTVANGERS

De e-mail, websites en back-ups van Friso Bouwgroep B.V. worden gehost bij Isnet. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Isnet.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Jouw naam en persoonlijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen bij Friso Bouwgroep B.V. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail. Je krijgt dan een overzicht met jouw gegevens.

 2. Recht op rectificatie
  Kloppen jouw gegevens niet (meer)? Dan kun je die wijzigen door op de daarvoor bestemde url onderaan de nieuwsbrief te klikken.

 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Friso Bouwgroep B.V. en de makelaar vastgelegd worden? Dan kun je ons vragen jouw gegevens te wissen.

 4. Recht op het indienen van een klacht
  Als je vindt dat wij niet goed met jouw gegevens omgegaan zijn dan kun je een klacht indienen.

 5. Recht op overdracht
  Als je wilt dat Friso Bouwgroep B.V. jouw gegevens overdraagt aan een andere partij, dan kun je hiertoe een verzoek bij ons indienen.

 6. Recht op stop gegevensgebruik
  Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stopzetten van het gebruik van jouw persoonsgegevens.


Wil je je beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan op twee manieren:

PLICHTEN

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang; namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens verkopen wij nooit aan een andere partij.